FINANSIES  

1.   ‘n Resolusie van ‘n Algemene Ouerjaarvergadering wat op 8 November 2017 gehou is, bepaal dat ‘n minimum     

       skoolfonds van R7 150-00 vir 2018 betaalbaar is (onderhandelbaar vir verdienstelike gevalle) wat meebring dat      

       ouers wat vir volle subsidie van skoolgeld kwalifiseer, minstens R7 150-00 per leerder sal moet betaal (betaalbaar  

       in 11 gelyke maandelikse betalings van  R650-00 elk).

  

2.    Sodra u skoolgelde vir twee maande agterstallig is, sal die volle uitstaande bedrag van die jaar se skoolgeld vir      

       invordering oorhandig word. 

 

3.   ‘n Resolusie van 8 November 2017 bepaal dat toere, klinieke, oornag uitstappies en matriekafskeid nie deel van  

      die skoolprogram is nie.  (Dit is dus voorregte.) Betalings vir bogenoemde sal eers vir agterstallige skoolgeld      

      aangewend word voordat dit vir bogenoemde voorregte aangewend word. 

 

4.   Die koste van die volgende praktiese (gr 10-12) vakke (RTT, IT, IGO, Verbruikerstudies) beloop R125 per vak per      

      kwartaal.  Hierdie koste is bo en behalwe die vasgestelde skoolgelde of minimum skoolgelde. 

 

5.   Subsidiëring van skoolgeld is beskikbaar vir ouers wat daarvoor kwalifiseer en op die voorgeskrewe wyse          

      daarvoor aansoek doen.  Tot tyd en wyl die subsidie goedgekeur is, is die volle maandelikse skoolgeld betaalbaar. 

 

6.   Die Beheerliggaam behou die reg voor om agterstallige rekeninge aan ‘n derde party te oorhandig vir invordering.                

      Die betrokke ouer(s)/voog(de) sal aanspreeklik wees vir alle regskostes, asook enige addisionele kostes wat deur             

      die prokureur/invorderaar gehef word. Die Beheerliggaam het die reg om sodanige ouer/voog op die swartlys te plaas

      as ‘n swak/wanbetaler van skuld. 

 

7.   Die Beheerliggaam behou die reg voor om kredietnavrae op die ouers/voogde te doen. 

 

 

Posbus/P O Box 255  Bredasdorp 7280

Tel/Tel: 028 424 1210 • Faks/Fax: 028 424 2207 • E-pos/E-mail:Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Webadres/Website: www.hsbredasdorp.co.za