Skooltye: 07h30 – 14h15  (Maandae – Donderdae)

               07h30 – 13h30 (Vrydae)

Skoolreëls geld vir alle skoolaktiwiteite op skoolterrein, op toere of met skoolklere aan.

Sommige van ons skoolreëls is die volgende:

 • Hare (seuns) : Netjies. Nie oor ore, wenkbrou of kraag. Uitgedun na ore en kraag. Maksimum lengte bo-op kop is 5cm. Een kleur.
 • Hare (dogters) : Netjies. Weggesteek uit gesig. Lang hare vas. Een kleur. Slegs vlootblou rekkies/bandjies.
 • Geen grimering. / No make-up
 • Naels kort en goed versorg
 • Geen juweliersware behalwe vir een stel oorringetjies of bolletjies by dogters. Geen gekleurde steentjies.
 • Seuns netjies geskeer. / Boys must be shaved.
 • Geen hemde met prente of ander kleure mag onder die skoolhemp gedra word nie.
 • Seuns se hemde altyd ingesteek.
 • Sweetpakbaadjies mag slegs op reëndae aangetrek word skool toe.
 • Geen fisiese kontak tussen seun en dogter. / No physical contact between boy and girl.
 • Slegs rugsakke met versterkings mag as tasse gebruik word. Kleur van tasse is swart, bruin, blou of groen.
 • Geen plakkers of sketse op tasse.
 • Geen hande in die sakke.
 • Geen kougom. / No chewing gum.
 • Selfone afgeskakel binne die gebou. / Cellphones to be switched of in the school building.
 • Geen leerders word in die voorportaal toegelaat.
 • Geen drank, wapens, sigarette, dwelms of pornografie word toegelaat nie.
 • Geen eiendom van die skool of iemand anders mag geneem of beskadig word nie.
 • Indien jy afwesig was, moet ‘n brief van jou ouers/voog die volgende dag by jou registeronderwyser ingehandig word.
 • Indien jy laat is vir skool, moet jy by me Van Aardt aanmeld.
 • Indien jy die skool vroeg wil verlaat, moet jy eers by die hoof/adjunkhoof en daarna by alle vakonderwysers toestemming kry.
 • Oortredings word gestraf volgens die skool se tugsisteem:
  • Detensie vind plaas op Woensdagmiddae 14h30 – 16h30 by die skool.
  • ‘n Leerder mag appelleer teen ‘n oortreding by die adjunkhoof, mits dit binne 24 uur na die oortreding geskied.
  • Elke 10 Graad 1-oortredings of een gr 2-oortreding se sanksie is een detensie.
Raak van die eerste dag af betrokke by skoolaktiwiteite, maak nuwe vriende en bly dus uit die moeilikheid, want ‘n betrokke BD is ‘n gelukkige BD!
 
Get involved in school activities, make new friends and therefore stay out of trouble, because an involved BD is a happy BD!