Raak betrokke

Besoek gereeld ons skool se Facebook blad vir elke-dag inligting. Kontak gerus vir mev. Ilze Terblanche i.v.m. meer inligting.

Visit our school's Facebook page for everyday news. Contact me. Ilze Terblanche for more information.

HSB Facebook link