Raak betrokke

Baie geluk aan die oud-BD's wat presteer!
 

UNIVERSITEIT van STELLENBOCH (MATIES)

Jaar matriek geslaag in HSB Naam en van Kwalifikasie
1987 ED Lambrechts NG Dip (Verslawingsorg)
1989 CD van Nelson NDVK (Primêre Gesondheid) (ITO)
1995 A Van Heerden HonsBEd (Onderwysont: Kurrik)
1995 Jaco Pieter Odendaal NDBR
1998 E Bredenhand PhD
2001 LD Hamman MEd
2003 C Gagiano MB, ChB
2003 L Joubert PhD
2003 Seamus Allardice MA (NH)
2004 S Marais HonsBEd (Opvoedk ondersteuning)
2004 Frederich Pretorius BComm (Wisk / Wet)
2004 Abraham C Willemse MSc (NH)
2005 Ricky Allardice HonsBSc
2005 Zureka Loubser MScIng (D)
2005 Leanie Mocke (Neé Van Aardt) MSC (NH)
2006 ND Van Aardt BIng (Siviel)
2006 Xandre Groenewald BIng (Bedryfs)
2006 David Schalk Holtzhausen MScIng
2006 Paul Hartogh Holtzhausen BIng (Siviel)
2006 A Loubser HonsBCom
2007 T Meyer HonsBCom
2007 Leriche Maree HonsSportwet
2007 Gerda Carmen Schreuder LLN (NG)
2008 MD De Wet LLB (NG)
2008 A Du Toit BCom (Bestuurswetenskap)
2008 C Jordaan BSc in Fisioterapie
2008 K Louw BIng (Siviel)
2008 M Mare BCom 
2008 B Neethling BCom (Finansiële Rekeningk)
2008 P Rossouw BCom (Bestuurswetenskappe)
2008 Jean-Pierre Fraser HonsBCom
2008 Johnel Giliomee HonsBSc
2008 Johannes Uys HonsBCom
2008 René Wessels NOS
2008 PR van der Westhuizen BIng (Elek en Elektron)
2009 Gert Aggenbach Bagric (Plant- en Dierprod)
2009 Tarryn Haikney BSc (Molek Biol en Bioteg)
2009 Estelle-Maree Kleinhans BA (Taal en Kultuur)
2009 Jana Meyer BSc (Mens lewe) (Biol met Sielk)
2009 Megan Slater B.Rekeningkunde
2009 KA Europas B in Maatskaplike werk
2009 TE Haikney HonsBSc
2009 E Kleynhans NOS
2009 MJ Kramer NOS
2009 MJ Kramer BSc (Sportwetenskap)
2009 KE Neethling BScAgric (Veekunde Hoofrig)
2009 Y Nesenberend BIng (Elekt en Elektron)(4Jr)
2009 AC Slabbert BA (Sportwetenskap)
2009 M Slater HonsBRekeningkunde
2009 RW Steyn BCom (Rigt Bestuursrek)
2009 J Summers BCom (Bestuurswetenskappe)
2010 CJ Geldenhuys BCom (Finansiële Rekeningk)

 

POTCHEFSTROOM UNIVERSITEIT (PUKKE)

Naam en Van Kwalifikasie Jaar ontvang
Neil Kemp MSC - Bedryfswiskunde en informatika (Kwant Risikobestuur) 2013
Dewald Louw B Pharm 2014
Dirk W.J. Ackerman BA - Kommunikasie 2013
Marius Breyntenbach HONS BSC - Rekenaarwetenskap & Inligtingstelsel 2013
Daniel S. van Wyk HONS BA - Tegnologie 2013
Kobus Kemp BSC (Inligtingstegnologie) 2014
Cornel Wessels HONSBCOM (Fin Rekenmeester) 2014
Dirk W.J. Ackerman HONSBA (Psigologie) 2014
Marele Keyter BSC (Gesondheids Wetenskappe) 2014

 

CPUT

Naam en van Kwalifikasie Jaar ontvang
Carike Kotze B.Ed - Education 2012
Hannes Stoman Diploma - Siviele Ingenieurswese 2012
WG Stoman Diploma - Siviele Ingenieurswese 2012
Jaco Rabe Diploma - Siviele Ingenieurswese

 

UNISA

Naam en van Kwalifikasie Jaar ontvang
Petro Kotze CA - Chartered Accounting 2008
Annika Kotze B.Communication Science 2011
Sanri Bouman B.Ed - Education 2012
Gerno W. Bouman BAHons - Afrikaans 2013