Geskiedenis

Bredasdorp self het ontstaan toe erwe op die plaas Langefontein vanaf 16 Mei 1838 verkoop is. Die NG Kerk het vanaf die vroegste tye 'n groot rol gespeel in die stigting en selfs die bedryf van die skool op Bredasdorp. Die eerste skooltjie is deur J.D. Ungerer (koster van die NG Kerk) in 1840 begin, met 1 tafel, geskenk deur die kerk. Mnr Ungerer was die onderwyser.

Mnr Hendrik Matthee begin 'n private skooltjie, in die gebou langs die kerk, êrens tussen 1840 en 1850.

Die skool loop egter dood en 'n tweede private skooltjie word in 1850 deur Mnr Diak, die Skotse posmeester begin. In 1858 begin die Hollandse Mnr Pieter Smee 'n skool in die konsistoriekamer van die NG Kerk.


±1863 (ongeveer 'n kwarteeu na die ontstaan van Bredasdorp)Die geskiedenis van die openbare skool in Bredasdorp volg hierna met behulp van 'n tydlyn:

 • Geelskooltjie - die eerste openbare skool word gestig
 • 1906 - Die eerste skoolraad ontstaan. Hulle beplan en bou 'n skoolgebou. Leerdertal ± 100

Hoofde in volgorde: Mnr PE Roux; Mnr du Toit; Mnr JJ Langenegger; Mnr MF Toerien; Mnr J Burger

 • 1912 Leerdertal het toegeneem tot 200.
 • Mnr J Siebrits staan as hoof tot 1917
 • 1914 Huidige skoolgebou in Langstraat word ingewy.
 • 1917 Mnr LW Lieberberg word skoolhoof.
 • 1918 Eerste matrikulante matrikuleer by Bredasdorp Skool.

Min is bekend van die tydperk tussen 1918 en 1934 behalwe dat die skool gegroei het tot 377 leerders en 15 onderwysers.

 • 1934 Skoolkoshuis word gebou, onder leiding van en gefinansier deur die kerk.
 • 1938 'n Dogterskoshuis word gebou om voorsiening te maak vir die groei in leerdertalle.
 • 1942 Die laer en hoërskool skei, maar word saam bedryf op die Langstaat perseel.
 • 1948 Mnr Lieberberg tree af en Mnr AS du P le Roux word aangestel.
 • 1949 Die huidige skoolwapen word ontwerp deur Mnr WL Meyers, houtwerkonderwyser.
 • Die eerste skoolblad word gedruk “Die Bredasdorper”
 • 1950 Die skool kry elekrisiteit – ligte en 'n radio.
 • 1951 Mnr SCA Weich word aangestel as hoof.
 • 1954 Eenvormige skooluniform word in gebruik gestel.
 • 1955 Mnr FJ van Zyl word aangestel as hoof.
 • 1957 Die nuwe skool op die huidige perseel in Bondstraat word ingewy.
 • 1960 Leerdertal het gegroei tot 200. Die skool kry 2 tennisbane en 'n rugbyveld.
 • 1961 Hoërskool Bredasdorp word 'n B-graad skool.
 • 1962 Die huidige saal word voltooi.
 • 1976 'n 3e tennisbaan word gebou. Fondsinsameling begin vir 'n atletiekbaan, 3e rugbybaan, krieketkolfperk en betonsitplekke.
 • 1984 Die Hoërskool Bredasdorp kry sy eie Koshuis (Heldersig Koshuis) op die huidige perseel in Van Riebeeck Straat met +/- 65 seuns en dogters.
 • 1995 Die Hoërskool begin sy eie skoolkoerant genaamd LetterKletter en kom 3 keer 'n jaar uit.
 • 2000 Hoërskool Bredasdorp, Hoërskool Hermanus en Hoërskool Overberg begin die Atletiek Interskole.
 • 2006 Leerdertal groei na oor die 500 leerders
 • 2007 Hoërskool Bredasdorp vier sy 75 bestaansjaar op die die nuwe perseel in Bondstraat.
 • 2012 Die Hoërskool Bredasdorp koop 'n splinter nuwe Mercedus 65-sitplek bus.
 • 2014 die huidige skoolsaal word vergroot om by die leerdertal aantepas.

Die verdere geskiedenis sal mettertyd bygevoeg word soos dit nagevors en beskikbaar word.