Personeel

 

Skoolhoof / Principle: Mnr G M Retief

Adjunkhoof / Vice Principal: Mr W E Matthys

Departementshoofde / Heads of Department: Mrs J van Aardt (Akademie/Kultuur), Mnr C van Niekerk (Sport)

Registeronderwysersonderwysers / Class teachers:

8A Mr JP Terblanche
8B Me T Steyn
8C Mrs A Augustyn (grade head) HELP:  Mr M Olivier
9A Mr M van der Vyver (grade head)
9B Mrs R Nolte
9C Me E Olivier
10A Mrs G Saayman (grade head)
10B Mrs L van Schalkwyk
10C Miss E Olivier (Help:  Mrs Y Heunis)
11A Mnr W Stoman
11B Mrs C du Toit
11C Miss M Geldenhuys (grade head)
12A Miss A Odendaal(grade head)
12B Mrs R Schutte
12C Mr K Meyer  

Nie-registeronderwysers :

Me D van Niekerk, Mrs B Hamman, Mr D Cook, Me M Stoman, Me N vd Walt

 

Handboeke en skryfboeke: Me M Stoman

Sekretarisse: Me M Wessels (finansies), Mnr P Smit (kassiere/debiteure invordering), Me S Kotze (hoof en adjunkhoof), Me A vd Heever (ontvangs)

Terrein: 

Mnr A Swart (opsigter), Mnr D Lewis, Mnr P Jacobs, Me R van Niekerk

Vakonderwyser / Subject Teachers:

 Afrikaans: Me L van Schalkwyk (vakhoof), Me M Stoman, Me Y Heunis, Me N van der Walt

English: Mrs G Saayman (subject head), Mrs R Nolte, Mrs B Hamman, 

Wiskunde: Me J van Aardt (vakhoof), Me D van Niekerk, Me A Augustyn, Mnr M Retief, Me C du Toit, Me T Steyn, Mnr K Meyer

Fisiese Wetenskappe: Me J van Aardt (vakhoof), Mrs C du Toit

Life Sciences: Me E Olivier

NW/NS: Me C du Toit, Mnr K Meyer, Me A Augustyn

Tegnologie: Mnr W Stoman (vakhoof), 

IGO: Mnr W Stoman

Business Studies: Mr W Matthys (vakhoof), Mnr C van Niekerk

Rekeningkunde: Mnr J P Terblanche

EBW/EMS: Mnr W Matthys (vakhoof), Mnr J P Terblanche, 

Verbruikerstudie: Me M Geldenhuys

Toerisme: Mnr M van der Vyver

Geography: Miss A Odendaal

MSW/HSS: Mnr M van der Vyver (vakhoof), Mnr A Albertyn, Me N vd Walt

Skeppende Kunste: Me N van der Walt, Mnr M Olivier, 

Lewensoriëntering: Me A Odendaal, Mnr C van Niekerk, Me D van Niekerk

RTT/CAT: Mev R Schutte

IT: Mnr D Cook

Dinaledi: Me C du Toit

Rekenaargebruik (gr 8, 9): Mev R Schutte