Personeel

2020

Skoolhoof / Principle: Mnr GM Retief

Adjunkhoof / Vice Principal: Mr WE Matthys

Departementshoofde / Heads of Department: Me C du Toit (Akademie/Kultuur), Mnr C van Niekerk (Sport)

Registeronderwysers / Class teachers

8A     Me E Olivier (graadhoof) 

8B     Mnr M van der Vyver

8C     Mev Y Heunis

8D     Me L Lombard

Hulp: Mnr GJ Venter 

 

9A     Mev E Genis (graadhoof)

9B     Mev L van Schalkwyk

9C     Mev G Saayman

Hulp: Mev C Leuvennink en Me M Kriel

 

10A   Mnr M Olivier (graadhoof)

10B   Me M Geldenhuys

10C   Mnr W Stoman

Hulp: Mev D van Niekerk


11A    Me A Odendaal (graadhoof) 

11B    Mev N van der Walt

11C    Mnr T Diedericks 

Hulp:  Mev R Nolte


12A     Mnr JP Terblanche (graadhoof)

12B     Mev T de Kock

12C     Mev A Augustyn

Hulp:   Mev M Stoman

 
Handboeke en skryfboeke: Mev M Stoman en Mev R Nolte

 

Sekretaresse: 

Mev M Wessels (finansies), Mnr P Smit (kassiere/debiteure invordering), Mev S Kotze (hoof en adjunkhoof), Mev A vd Heever (ontvangs) en Mev M Nelson (kassiere/projekkoördineerder)

 

Terrein: 

Mnr A Swart (opsigter), Mnr H Lourens, Mnr D Lewis, Mnr P Jacobs, Mev R van Niekerk

Vakonderwyser / Subject Teachers:

Afrikaans: Me L van Schalkwyk (vakhoof), Me M Stoman, Me Y Heunis, Me N van der Walt

English: Mrs G Saayman (subject head), Mrs R Nolte, Mr T Diedericks

Wiskunde:  Me C du Toit (vakhoof), Me D van Niekerk, Me A Augustyn, Mnr M Retief, Me T de Kock, Me L Lombard

Fisiese Wetenskappe: Me C du Toit (vakhoof)

Lewenswetenskappe: Me E Olivier (vakhoof)

NW/NS: Me E Olivier  (vakhoof), Me L Lombard

Tegnologie: Mnr W Stoman (vakhoof), Mnr GJ Venter, Me M Kriel en Me E Genis

IGO: Mnr W Stoman

Business Studies: Mr W Matthys (vakhoof), Mnr C van Niekerk

Rekeningkunde: Mnr J P Terblanche

EBW/EMS: Mnr W Matthys (vakhoof), Mnr J P Terblanche, 

Verbruikerstudie: Me M Geldenhuys

Toerisme: Mnr M van der Vyver

Geografie: Me A Odendaal

SW/SS: Mnr M van der Vyver (vakhoof), Me N vd Walt

Skeppende Kunste: Me N van der Walt, Mnr M Olivier, 

Lewensoriëntering: Me A Odendaal, Mnr M Olivier

RTT/CAT: Mev T de Kock, Mev E Genis

IT: Mr D Cook

Dinaledi: Me C du Toit