Personeel

 

Personeel 2017 

          Agter van links: N van der Walt; F Erasmus; T Kriel; L van Schalkwyk; A Swart; JP Terblanche; M Olivier; E Olivier; T de Kock; P Smit

          Middel van links: C Leuvennink; Y Heunis; M Wessels; A van den Heever; D van Niekerk; W Stoman; B Hamman; S Kotze; M Stoman;

                                   C du Toit; R Nolte

          Voor van links: M Geldenhuys; A Augustyn; C van Niekerk; W Matthys (Adjunkhoof); GM Retief (Skoolhoof); J van Aardt; M van der Vyver; G Saayman;

                                 A Odendaal

 

2018

Skoolhoof / Principle: Mnr G M Retief

Adjunkhoof / Vice Principal: Mr W E Matthys

Departementshoofde / Heads of Department: Mrs J van Aardt (Akademie/Kultuur), Mnr C van Niekerk (Sport)

Registeronderwysersonderwysers / Class teachers

8A    Mev C du Toit (graadhoof) 

8B    Me M Geldenhuys 

8C   Mev Y Heunis 

Hulp: Mev M Stoman 


9A    Me A Odendaal (graadhoof)  

9B    Mev N van der Walt 

9C    Mnr T Diedericks 

Hulp: Mev C Leuvennink


10A   Mnr JP Terblanche (graadhoof) 

10B   Mev T de Kock  

10C   Mev A Augustyn

Hulp: Mnr C van Niekerk


11A   Mnr M van der Vyver (graadhoof)

11B   Mev E Genis

11C   Mnr M Olivier 

Hulp: Mev R Nolte 


12A    Mev G Saayman (graadhoof)

12B    Mev L van Schalkwyk

12C    Me E Olivier  

Hulp:  Mev D van Niekerk

 

Handboeke en skryfboeke: Me M Stoman

 

Sekretarisse: Me M Wessels (finansies), Mnr P Smit (kassiere/debiteure invordering), Me S Kotze (hoof en adjunkhoof), Me A vd Heever (ontvangs)

 

Terrein: 

Mnr A Swart (opsigter), Mnr D Lewis, Mnr P Jacobs, Me R van Niekerk

Vakonderwyser / Subject Teachers:

Afrikaans: Me L van Schalkwyk (vakhoof), Me M Stoman, Me Y Heunis, Me N van der Walt

English: Mrs G Saayman (subject head), Mrs R Nolte, Mnr T Diedericks

Wiskunde: Me J van Aardt (vakhoof), Me D van Niekerk, Me A Augustyn, Mnr M Retief, Me C du Toit, Me T deKock, 

Fisiese Wetenskappe: Me J van Aardt (vakhoof), Mrs C du Toit

Lewenswetenskappe: Me E Olivier

NW/NS: Me C du Toit,  Me A Augustyn

Tegnologie: Mnr W Stoman (vakhoof), 

IGO: Mnr W Stoman

Business Studies: Mr W Matthys (vakhoof), Mnr C van Niekerk

Rekeningkunde: Mnr J P Terblanche

EBW/EMS: Mnr W Matthys (vakhoof), Mnr J P Terblanche, 

Verbruikerstudie: Me M Geldenhuys

Toerisme: Mnr M van der Vyver

Geografie: Miss A Odendaal

MSW/HSS: Mnr M van der Vyver (vakhoof), Me N vd Walt

Skeppende Kunste: Me N van der Walt, Mnr M Olivier, 

Lewensoriëntering: Me A Odendaal, Mnr M Olivier

RTT/CAT: Mev T de Kock, Mev E Genis

IT: Mnr D Cook

Dinaledi: Me C du Toit

Rekenaargebruik (gr 8, 9): Me T de Kock