Logo

 

Personeel 2017 

          Agter van links: N van der Walt; F Erasmus; T Kriel; L van Schalkwyk; A Swart; JP Terblanche; M Olivier; E Olivier; T de Kock; P Smit

          Middel van links: C Leuvennink; Y Heunis; M Wessels; A van den Heever; D van Niekerk; W Stoman; B Hamman; S Kotze; M Stoman;

                                   C du Toit; R Nolte

          Voor van links: M Geldenhuys; A Augustyn; C van Niekerk; W Matthys (Adjunkhoof); GM Retief (Skoolhoof); J van Aardt; M van der Vyver; G Saayman;

                                 A Odendaal

 

2019

Skoolhoof / Principle: Mnr G M Retief

Adjunkhoof / Vice Principal: Mr W E Matthys

Departementshoofde / Heads of Department: Mrs J van Aardt (Akademie/Kultuur), Mnr C van Niekerk (Sport)

Registeronderwysers / Class teachers

8A    Mev E Genis (graadhoof) 

8B    Me E Olivier

8C    Mev G Saayman

8D    Mev L van Schalkwyk 

Hulp: M Kriel 

 

9A     Mev C du Toit (graadhoof)

9B     Me M Geldenhuys

9C    Mnr W Stoman

Hulp: Mev D van Niekerk


10A   Me A Odendaal (graadhoof) 

10B   Mev N van der Walt

10C   Mnr T Diedericks 

Hulp: Mev R Nolte


11A     Mnr JP Terblanche (graadhoof)

11B     Mev T de Kock

11C     Mev A Augustyn

Hulp:   Mnr C van Niekerk

 
12A      Mnr M van der Vyver (graadhoof)

12B      Mev C Leuvennink

12C      Mnr M Olivier

Hulp:    Mev M Stoman

 

Handboeke en skryfboeke: Me M Stoman

 

Sekretarisse: Me M Wessels (finansies), Mnr P Smit (kassiere/debiteure invordering), Me S Kotze (hoof en adjunkhoof), Me A vd Heever (ontvangs)

 

Terrein: 

Mnr A Swart (opsigter), Mnr D Lewis, Mnr P Jacobs, Me R van Niekerk

Vakonderwyser / Subject Teachers:

Afrikaans: Me L van Schalkwyk (vakhoof), Me M Stoman, Me Y Heunis, Me N van der Walt

English: Mrs G Saayman (subject head), Mrs R Nolte, Mnr T Diedericks

Wiskunde: Me J van Aardt (vakhoof), Me D van Niekerk, Me A Augustyn, Mnr M Retief, Me C du Toit, Me T deKock, 

Fisiese Wetenskappe: Me J van Aardt (vakhoof), Mrs C du Toit

Lewenswetenskappe: Me E Olivier

NW/NS: Me C du Toit,  Me A Augustyn, Me E Olivier 

Tegnologie: Mnr W Stoman (vakhoof), E Genis

IGO: Mnr W Stoman

Business Studies: Mr W Matthys (vakhoof), Mnr C van Niekerk

Rekeningkunde: Mnr J P Terblanche

EBW/EMS: Mnr W Matthys (vakhoof), Mnr J P Terblanche, 

Verbruikerstudie: Me M Geldenhuys

Toerisme: Mnr M van der Vyver

Geografie: Miss A Odendaal

MSW/HSS: Mnr M van der Vyver (vakhoof), Me N vd Walt

Skeppende Kunste: Me N van der Walt, Mnr M Olivier, 

Lewensoriëntering: Me A Odendaal, Mnr M Olivier

RTT/CAT: Mev T de Kock, Mev E Genis

IT: Mnr D Cook

Dinaledi: Me C du Toit

Rekenaargebruik (gr 8, 9): Me T de Kock

 

Hoërskool Bredasdorp © 2017 | Alle regte voorbehou