Schalk Vorster – Antarctica

Schalk Vorster (graad 12) het vroeër vanjaar aan die ‘Matrics in Antarctica’ kompetisie begin deelneem. Dit word jaarliks vir alle matrikulante in SA aangebied. Die top 5 kandidate kry die geleentheid om aan die begin van 2022 vir 6 dae na Antarktika te reis. Matrikulante moes die volgende vraag in opstelvorm beantwoord: “ If saving the environment is a global problem, how do YOU think you can help? What can you do in your own hometown that you believe will make a positive impact on the planet and possibly Antarctica?” Daarna moes die top 100 ‘n video-opname oor die volgende onderwerp maak: “Watter inisiatief kan jy neem om bv. plastieseverpakking te verminder deur herwinbare en omgewingsvriendelike glas te gebruik op verskeie maniere.” Schalk het in sy besige skedule, gedurende matriekeindeksamen, met sy video na die TOP 50 deurgedring! Baie geluk, Schalk! Voorspoed vir die volgende opdragte! Die top 5 wink vir jou!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *