TOP 10 – KWARTAAL 3 2022

Baie geluk aan die volgende leerders wat puik hierdie kwartaal presteer het. Dankie vir die harde werk wat julle insit. Aan die res van die BD’s, dankie vir elkeen wat sy of haar kant op akademiese, kultuur en sport vlak gebring het. Ons sien uit na die laaste kwartaal!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *