Prestige Konsert

Baie geluk aan Britney-Leigh Olivier en Josie Dennis wat na afloop van die Kaapstad Danseisteddfod uitgenooi is om hul dansitems by die Prestige Konsert te gaan vertoon. Ons is trots op ons dansers wat raakgesien word!