BREDASDORP PERSONEEL 2023

TOPBESTUUR

Skoolhoof / Principle: Mnr GM Retief

Adjunkhoof / Vice Principal: (Vakant)

Departementshoofde / Heads of Department: Me C du Toit (Akademie/Kultuur), Mnr C van Niekerk (Sport)

REGISTER
ONDERWYSERS

8A    Me E du Plessis        
8B    Me S Prins
8C    Me T de Kock (graadhoof)
8D    Me C Kloppers
Hulp: Mnr PE Rossouw

9A     Me L Lombard (graadhoof en handboekstoor) 
9B     Me L van Schalkwyk
9C     Me E Genis (handboekstoor)
Hulp: Mnr W Stroh

10A    Me A Odendaal (graadhoof)           
10B    Mnr T Diedericks  
10C    Me N van der Walt
Hulp:  Me E Schoeman

11A    Mnr JP Terblanche 
11B    Me R Brooks              
11C    Me A Slabbert (graadhoof) 
Hulp:  Me A Augustyn (handboekstoor)

12A   Me E Olivier  (graadhoof) 
12B   Mnr M van der Vyver
12C   Me C Isaacs
12D   Me D van Niekerk
Hulp: Me E Scheepers

VAKONDERWYSERS

Afrikaans: Me L van Schalkwyk (vakhoof), Me A Slabbert, Me N van der Walt

English: Mr T Diedericks (subject head),  Me C Isaacs, Me R Brooks, E Schoeman

Wiskunde & Wisk Geletterdheid:  Me C du Toit (vakhoof), Me D van Niekerk, Me A Augustyn, Mnr M Retief, Me T de Kock, Me L Lombard, Mnr PE Rossouw

Fisiese Wetenskappe: Me C du Toit (vakhoof), Me L Lombard

Lewenswetenskappe: Me E Olivier (vakhoof), Me A Augustyn

NW/NS: Me E Olivier (vakhoof), Me L Lombard, Me C du Toit, Me A Augustyn

Tegnologie: Me E Genis (vakhoof), Me L Lombard, Me S Prins

IGO: Me C Kloppers (vakhoof)

Business Studies: Mnr C van Niekerk (vakhoof), Mnr PE Rossouw

Rekeningkunde: Mnr J P Terblanche (vakhoof)

EBW/EMS: Mnr C van Niekerk (vakhoof), Mnr J P Terblanche

Verbruikerstudie: Me E du Plessis

Toerisme: Mnr M van der Vyver (vakhoof)

Geografie: Me A Odendaal (vakhoof)

SW/SS: Me A Odendaal (Geografie), Mnr T Kriel (Geskiedenis)

Skeppende Kunste: Me E Scheepers (vakhoof)

Lewensoriëntering: Me A Odendaal (vakhoof)

RTT/CAT: Me E Genis (vakhoof), Me T de Kock

IT: Mr D Cook

Dinaledi: Me D van Niekerk

SEKRETARESSE

Mev M Wessels (finansies), Mnr P Smit (kassiere/debiteure invordering), Mev S Kotze (hoof en adjunkhoof), Me M Nelson (ontvangs)

ANDER

Handboeke en skryfboeke: Me L Lombard, Me E Genis, A Augustyn

Terrein:  Mnr A Swart (opsigter), Mnr H Lourens, Mnr D Lewis, Mnr P Jacobs, Mev R van Niekerk

OOV: Me Dot du Toit (0621320807)

Tweedehandse Skoolklere / Second hand School Clothes: Me Dot du Toit (0621320807)