BREDASDORP PERSONEEL

TOPBESTUUR

Skoolhoof / Principle: Mnr GM Retief

Adjunkhoof / Vice Principal: Mr WE Matthys

Departementshoofde / Heads of Department: Me C du Toit (Akademie/Kultuur), Mnr C van Niekerk (Sport)

REGISTER
ONDERWYSERS

8A     Mnr JP Terblanche (graadhoof) 
8B     Me L Steyn (Me T de Kock)
8C     Me D van Niekerk
8D     Me A Slabbert
Hulp: Me L Steyn

9A     Me E Olivier (graadhoof)
9B     Me L Lombard
9C     Mnr M van der Vyver
9D     Me Y Heunis
Hulp: Me C Leuvennink

10A   Me E Genis (graadhoof)
10B   Me L van Schalkwyk
10C   Me G Saayman
Hulp: Me M Kriel

11A    Mnr M Olivier (graadhoof) 
11B    Me M van Heerden
11C    Me A Augustyn 
Hulp:  Me R Nolte

12A     Me A Odendaal (graadhoof)
12B     Mnr T Diedericks
12C     Me N van der Walt
Hulp:   Mnr W Stoman

VAKONDERWYSERS

Afrikaans: Me L van Schalkwyk (vakhoof), Me A Slabbert, Me Y Heunis, Me N van der Walt

English: Mrs G Saayman (subject head), Mrs R Nolte, Mrs C Leuvennink, Mr T Diedericks

Wiskunde & Wisk Geletterdheid:  Me C du Toit (vakhoof), Me D van Niekerk, Me A Augustyn, Mnr M Retief, Me T de Kock, Me L Lombard, Me L Steyn

Fisiese Wetenskappe: Me C du Toit (vakhoof), Me L Lombard

Lewenswetenskappe: Me E Olivier (vakhoof), Me A Augustyn

NW/NS: Me E Olivier (vakhoof), Me L Lombard, Me C du Toit, Me A Augustyn

Tegnologie: Me E Genis (vakhoof), Me M Kriel, Me L Steyn

IGO: Mnr W Stoman (vakhoof)

Business Studies: Mnr W Matthys (vakhoof), Mnr C van Niekerk

Rekeningkunde: Mnr J P Terblanche (vakhoof)

EBW/EMS: Mnr W Matthys (vakhoof), Mnr J P Terblanche, Mnr C van Niekerk

Verbruikerstudie: Me M van Heerden

Toerisme: Mnr M van der Vyver (vakhoof)

Geografie: Me A Odendaal (vakhoof)

SW/SS: Me A Odendaal (Geografie), Mnr T Kriel (Geskiedenis)

Skeppende Kunste: Me Y Heunis (vakhoof), Mnr M Olivier, 

Lewensoriëntering: Me A Odendaal, Mnr M Olivier, Me C Leuvennink

RTT/CAT: Me E Genis (vakhoof), Me T de Kock, Me L Steyn, Me L Lombard

IT: Mr D Cook

Dinaledi: Me C du Toit

SEKRETARESSE

Mev M Wessels (finansies), Mnr P Smit (kassiere/debiteure invordering), Mev S Kotze (hoof en adjunkhoof), Me M Nelson (ontvangs) en Mnr Sakkie Vermeulen (bemarker/oudskoliere verteenwoordiger)

ANDER

Handboeke en skryfboeke: Me R Nolte, Me L Lombard

Terrein:  Mnr A Swart (opsigter), Mnr H Lourens, Mnr D Lewis, Mnr P Jacobs, Mev R van Niekerk

OOV: Jackie Jordaan (083 456 0089)

Tweedehandse Skoolklere / Second hand School Clothes: Mev Jackie Jordaan (0834560089)