BREDASDORP PERSONEEL 2022

TOPBESTUUR

Skoolhoof / Principle: Mnr GM Retief

Adjunkhoof / Vice Principal: Mr WE Matthys

Departementshoofde / Heads of Department: Me C du Toit (Akademie/Kultuur), Mnr C van Niekerk (Sport)

REGISTER
ONDERWYSERS

8A    Me S Joubert
8B    Me Y Heunis
8C    Me L Lombard (graadhoof)
Hulp: R van Rooyen en J Swart (studente)

9A     Me A Odendaal (graadhoof) 
9B     Me N van der Walt
9C     Me E du Plessis
9D     Mnr T Diedericks
Hulp: Me C Schreuder (berading)

10A    Mnr JP Terblanche (graadhoof)   
10B    Me T de Kock
10C    Me A Slabbert
Hulp:  P-E Rossouw (student)

11A    Me E Olivier (graadhoof)
11B    Mnr M van der Vyver
11C    Me C Isaacs
11D    Me D van Niekerk
Hulp:  A Bezuidenhout (student)

12A   Me E Genis (graadhoof) 
12B   Me L van Schalkwyk
12C   Me G Saayman
Hulp: Me A Augustyn (handboekstoor)

VAKONDERWYSERS

Afrikaans: Me L van Schalkwyk (vakhoof), Me A Slabbert, Me Y Heunis, Me N van der Walt

English: Mrs G Saayman (subject head), Mr T Diedericks, Me C Isaacs

Wiskunde & Wisk Geletterdheid:  Me C du Toit (vakhoof), Me D van Niekerk, Me A Augustyn, Mnr M Retief, Me T de Kock, Me L Lombard, Mnr G Bell

Fisiese Wetenskappe: Me C du Toit (vakhoof), Me L Lombard

Lewenswetenskappe: Me E Olivier (vakhoof), Me A Augustyn

NW/NS: Me E Olivier (vakhoof), Me L Lombard, Me C du Toit, Me A Augustyn

Tegnologie: Me E Genis (vakhoof), Mnr G Bell

IGO: Me S Joubert (vakhoof)

Business Studies: Mnr W Matthys (vakhoof), Mnr C van Niekerk

Rekeningkunde: Mnr J P Terblanche (vakhoof)

EBW/EMS: Mnr W Matthys (vakhoof), Mnr J P Terblanche, Mnr C van Niekerk

Verbruikerstudie: Me H van Wyk

Toerisme: Mnr M van der Vyver (vakhoof), Me A Odendaal

Geografie: Me A Odendaal (vakhoof), Mnr M van der Vyver

SW/SS: Me A Odendaal (Geografie), Mnr T Kriel (Geskiedenis)

Skeppende Kunste: Me Y Heunis (vakhoof)

Lewensoriëntering: Me A Odendaal (vakhoof), Mnr G Bell

RTT/CAT: Me E Genis (vakhoof), Me T de Kock

IT: Mr D Cook

Dinaledi: Me C du Toit

SEKRETARESSE

Mev M Wessels (finansies), Mnr P Smit (kassiere/debiteure invordering), Mev S Kotze (hoof en adjunkhoof), Me M Nelson (ontvangs) en Me L du Toit (projekkoordineerder)

ANDER

Handboeke en skryfboeke: Me L Lombard, Me E Genis, A Augustyn

Terrein:  Mnr A Swart (opsigter), Mnr H Lourens, Mnr D Lewis, Mnr P Jacobs, Mev R van Niekerk

OOV: Me Dot du Toit (0621320807)

Tweedehandse Skoolklere / Second hand School Clothes: Me Dot du Toit (0621320807)