Oud leerders wat presteer

Gaan volg ons oudleerderbond op Facebook om deel te raak.

UNIVERSITEIT VAN STELLENBOCH (MATIES)

Jaar matriek geslaag in HSB

Naam en van

Kwalifikasie

1987

ED Lambrechts

NG Dip (Verslawingsorg)

1989

CD van Nelson

NDVK (Primêre Gesondheid) (ITO)

1995

A Van Heerden

HonsBEd (Onderwysont: Kurrik)

1995

Jaco Pieter Odendaal

NDBR

1998

E Bredenhand

PhD

2001

LD Hamman

MEd

2003

C Gagiano

MB, ChB

2003

L Joubert

PhD

2003

Seamus Allardice

MA (NH)

2004

S Marais

HonsBEd (Opvoedk ondersteuning)

2004

Frederich Pretorius

BComm (Wisk / Wet)

2004

Abraham C Willemse

MSc (NH)

2005

Ricky Allardice

HonsBSc

2005

Zureka Loubser

MScIng (D)

2005

Leanie Mocke (Neé Van Aardt)

MSC (NH)

2006

ND Van Aardt

BIng (Siviel)

2006

Xandre Groenewald

BIng (Bedryfs)

2006

David Schalk Holtzhausen

MScIng

2006

Paul Hartogh Holtzhausen

BIng (Siviel)

2006

A Loubser

HonsBCom

2007

T Meyer

HonsBCom

2007

Leriche Maree

HonsSportwet

2007

Gerda Carmen Schreuder

LLN (NG)

2008

MD De Wet

LLB (NG)

2008

A Du Toit

BCom (Bestuurswetenskap)

2008

C Jordaan

BSc in Fisioterapie

2008

K Louw

BIng (Siviel)

2008

M Mare

BCom 

2008

B Neethling

BCom (Finansiële Rekeningk)

2008

P Rossouw

BCom (Bestuurswetenskappe)

2008

Jean-Pierre Fraser

HonsBCom

2008

Johnel Giliomee

HonsBSc

2008

Johannes Uys

HonsBCom

2008

René Wessels

NOS

2008

PR van der Westhuizen

BIng (Elek en Elektron)

2009

Gert Aggenbach

Bagric (Plant- en Dierprod)

2009

Tarryn Haikney

BSc (Molek Biol en Bioteg)

2009

Estelle-Maree Kleinhans

BA (Taal en Kultuur)

2009

Jana Meyer

BSc (Mens lewe) (Biol met Sielk)

2009

Megan Slater

B.Rekeningkunde

2009

KA Europas

B in Maatskaplike werk

2009

TE Haikney

HonsBSc

2009

E Kleynhans

NOS

2009

MJ Kramer

NOS

2009

MJ Kramer

BSc (Sportwetenskap)

2009

KE Neethling

BScAgric (Veekunde Hoofrig)

2009

Y Nesenberend

BIng (Elekt en Elektron)(4Jr)

2009

AC Slabbert

BA (Sportwetenskap)

2009

M Slater

HonsBRekeningkunde

2009

RW Steyn

BCom (Rigt Bestuursrek)

2009

J Summers

BCom (Bestuurswetenskappe)

2010

CJ Geldenhuys

BCom (Finansiële Rekeningk)

Leave a Reply

Your email address will not be published.