HSB DANKBAAR VIR SONPANELE

Ons is baie opgewonde en dankbaar oor die nuwe sonkragstelsel by die skool wat reeds vir twee weke funksioneel is. Baie dankie aan die beheerliggaamlede, dr Isaac Pretorius, mnre Antonie du Toit, Jaco Louw en mnr Müller Retief (skoolhoof) wat die afgelope twee jaar by die navorsing, voorbereidingswerk, administrasie en installering van die sonpanele betrokke was.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *